Z udziałem chóru Kantata zostały zainaugurowane letnie msze święte odprawiane przy Grocie Matki Bożej Różańcowej w Linowie.

Letnie msze przy Grocie

Już po raz dziewiąty przy Grocie Matki Bożej Różańcowej w Linowie w okresie wakacji odprawiane są msze święte. Księża z parafii św. Stanisława Kostki w Szczytnie niosą w ten sposób duchową posługę wypoczywającym nad pobliskim jeziorem turystom i okolicznym mieszkańcom.

Od 2003 roku pierwsza lipcowa msza odprawiana jest w intencji śp. ks. prałata Roberta Dziewiatowskiego, inicjatora wybudowania groty. Tegoroczna inauguracja wypadła szczególnie uroczyście, bowiem udział w niej wziął chór Kantata ze Szczytna. Wykonywane przez niego utwory: "Powrót bociana", "O Sanctissima", "Gospodi Pomilui", "Nie padajże deszczyku" i "Ave Maria" rozbrzmiewające wśród wiejskiego pejzażu, wywoływały nieukrywane wzruszenie wśród licznie przybyłych wiernych, a szczególnie przyjaciół i znajomych ks. Roberta. Przerwy pomiędzy pięknym śpiewem chórzystów a słowem bożym głoszonym przez księdza wikariusza wypełniał klekot bocianów z gniazda znajdującego się przy grocie.

Dorota Sobieraj

2006.07.12