Przez najbliższą kadencję strukturami SLD w powiecie szczycieńskim kierować będzie Arkadiusz Leska. Tak zadecydowali członkowie partii. Dotychczasowy szef Konrad Ratkowski usłyszał od nich wiele słów krytyki. Nowy przewodniczący zapowiada wzmocnienie struktur, szczególnie w gminach.

Lewica zwiera szyki

POWTÓRZONY ZJAZD

Po kilkumiesięcznej przerwie członkowie SLD w powiecie szczycieńskim ponownie musieli się zebrać, aby wybrać swoje władze. Poprzednie wybory, które zakończyły się zwycięstwem Arkadiusza Leski, zostały unieważnione przez władze wojewódzkie partii. Stało się tak na skutek protestu zgłoszonego przez dotychczasowego przewodniczącego Konrada Ratkowskiego dotyczącego udziału w głosowaniu osób nieuprawnionych.

W obradach, które odbyły się w miniony piątek w restauracji „Zacisze” udział wzięło 38 członków.

Podsumowując dwuletnią kadencję, dotychczasowy przewodniczący zapewniał, że ten okres nie został zmarnowany. - Z niszowej staliśmy się partią, która zaczyna się liczyć na terenie powiatu - mówił Ratkowski.

Nie zabrakło jednak głosów krytyki.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.