Trzy gminy wiejskie z naszego powiatu – Szczytno, Jedwabno i Świętajno znalazły się na czołowych miejscach w ogólnopolskich rankingach. Dwie pierwsze należą do tych, które najlepiej wykorzystują fundusze unijne, trzecia jest w gronie najdynamiczniej rozwijających się samorządów w Polsce.

Liderzy od unijnej kasy

Dobiegająca końca kadencja władz samorządowych zachęca do podsumowań. Dwa tytuły prasowe - „Rzeczpospolita” i „Wspólnota” zaprezentowały na swoich łamach dwa niezależne rankingi. Pierwsza wyłoniła najlepsze samorządy pod względem wykorzystania funduszy unijnych, druga ustaliła, które z nich rozwijają się najdynamiczniej. W obu, co musi cieszyć lokalną społeczność, nie zabrakło przedstawicieli powiatu szczycieńskiego.

RECEPTA WÓJTA

W rankingu wykorzystania funduszy unijnych opracowanym przez „Rzeczpospolitą” brano pod uwagę wielkość pozyskanych z tego źródła środków w 2013 roku w przeliczeniu na 1 mieszkańca. Uwzględniono też unijne wsparcie z krajowych programów operacyjnych: Infrastruktura i środowisko, Kapitał ludzki, Innowacyjna gospodarka, czy Rozwój Polski Wschodniej.

W kategorii gmin wiejskich zwyciężyły Ożarowice, woj. śląskie. Na 74. miejscu w Polsce, a trzecim w województwie uplasowała się gmina Szczytno.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.