Liczący 1,2 km odcinek drogi do Lipnik wykona Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA z Ostrołęki, a nie Zakład Usług Transportowych Mirosława Głażewskiego ze Szczytna. Ten ostatni, według komisji przetargowej, przedstawił rażąco niską cenę wykonania zadania i nie potrafił jej uzasadnić.

Lipiniki jednak dla Ostrady
Położona dwa lata temu w Lipnikach nawierzchnia asfaltowa już niedługo wydłuży się aż do drogi krajowej

W minionym tygodniu nastąpiło podpisanie umów na realizację trzech zadań drogowych w gminie Jedwabno. Dwie z nich, czyli budowa 1,2-kilometrowego odcinka drogi do Lipnik oraz ul. Ogrodowej w Jedwabnie, otrzymały dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Trzecia inwestycja, polegająca na wykonaniu asfaltowej nawierzchni na półkilometrowym fragmencie drogi w Kocie, zostanie zrealizowana z udziałem środków z PROW. W tym przypadku gmina uzyskała 63,63% dofinansowania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.