Szanowny Panie Burmistrzu! Jestem mieszkańcem Szczytna, a sprawa, o której piszę, dotyczy wielu mieszkańców naszego miasta, którzy, być może, także zechcą się wypowiedzieć na ten temat; dlatego wybrałem formę listu otwartego.

List otwarty do burmistrza miasta Szczytno Krzysztofa Mańkowskiego
Andrzej Montwiłł

Niedawno otrzymałem ulotkę z Urzędu Miejskiego w Szczytnie z informacją, że od 1 sierpnia 2023 roku Urząd wprowadza zmianę w systemie odbioru przez firmę Remondis odpadów segregowanych, polegającą na tym, że odpady biodegradowalne i popiół nie będą już odbierane w oznakowanych workach, tylko wyłącznie w pojemnikach 120 lub 240 litrowych, odpowiednio oznakowanych. O pojemniki należy zatroszczyć się samodzielnie, kupując je w markecie lub dzierżawiąc w firmie Remondis.

Zdumiała mnie ta decyzja, z kilku powodów:

1. została podjęta z zaskoczenia, bez konsultacji z zainteresowanymi mieszkańcami Szczytna (ja przynajmniej nic wcześniej o niej nie słyszałem),

2. nie poinformowano zainteresowanych o powodach zmian w systemie odbioru; domyślam się jedynie, że decydowały względy ekonomiczne lub organizacyjne (aby było taniej i wygodniej),

3. jednostronnie została zerwana umowa z mieszkańcami Szczytna: ogłaszając w harmonogramach terminy i sposób odbioru odpadów w 2023 r. i pobierając stosowne opłaty, Urząd Miejski zawarł z mieszkańcami w pewnej formie umowę o realizacji tej usługi do końca roku.

4. wprowadzone zmiany załatwiają, być może, pewne problemy Urzędu Miejskiego, ale wprowadzają szereg nowych problemów dla niektórych mieszkańców Szczytna.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.