W ZUS w Szczytnie interesanci, którzy chcą załatwić swoje sprawy u konkretnej osoby w pokoju, a nie na informacji, gdzie nie zawsze można uzyskać wyczerpującą i rzetelną informację, są legitymowani przez ochronę i wpisywani w jakiś tam zeszyt prowadzony przez ochroniarzy.

Listy do Redakcji - Jakim prawem ochroniarz, który nie jest pracownikiem ZUS żąda od interesantów dowodu osobistego i spisuje jego dane? Przecież to jest urząd, do którego każdy powinien mieć wolny dostęp, a gdzie ustawa o RODO? Dlaczego jakiemuś ochroniarzowi muszę dawać swój dowód i udostępniać nr dowodu, oraz PESEL? Czy to zgodnie z prawem? Ja uważam, że nie. W żadnym innym urzędzie nie stosuje się takich praktyk, do takiego urzędu powinien wejść każdy kto ma coś do załatwienia bez tłumaczenia się ochroniarzowi po co, dlaczego, w jakiej sprawie, a tym bardziej nie podawać swoich danych i dowodu osobistego.

Zszokowany petent ZUS

Zenon Walesiński

ODPOWIEDŹ ZUS-u

Na Salach Obsługi Klienta zatrudnieni są wykwalifikowani doradcy, którzy mają dostęp do aplikacji niezbędnych w kompleksowej obsłudze naszych klientów. W trosce o bezpieczeństwo fizyczne i środowiskowe w obiektach Oddziału i podległych mu terenowych jednostek organizacyjnych wydzielono obszary, w których ruch osobowy podlega kontroli.

Zgodnie z wewnętrznymi uregulowaniami, osoby przebywające w obiektach poza obszarem ogólnodostępnym, są legitymowane, ich dane są wpisane do ewidencji wejścia – wyjścia i wydawany jest im identyfikator. Przyjęte rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa fizycznego pracowników i aktywów. Obowiązek zastosowania przez Administratora danych środków technicznych i organizacyjnych wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Wykonawca usługi ochrony związany jest z Oddziałem umową udzieloną w trybie zamówienia publicznego, która gwarantuje poufność przetwarzanych danych osobowych. Pracownicy ochrony świadczący pracę w imieniu wykonawcy posiadają stosowne upoważnienia w tym zakresie.

Osoba, która odbywa wizytę na terenie obiektów ZUS jest informowana o możliwości zapoznania się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania jej danych osobowych i o przysługujących jej prawach w związku z planowanym lub realizowanym pobytem na terenie obiektu Oddziału.

Informujemy, że Oddział ZUS w Olsztynie i podległe mu terenowe jednostki organizacyjne z dużą starannością wypełniają obowiązki jakie spoczywają na Administratorze danych osobowych, także te wynikające z RODO.

Anna Ilukiewicz

Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa warmińsko-mazurskiego