Po publikacji artykułu „Przemoc na orliku”, zamieszczonego w 34. numerze „Kurka Mazurskiego”, odniosła się do niego Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie. Poniżej publikujemy jej stanowisko i apel do mieszkańców.

Policjanci na bieżąco reagują na sygnały o różnych niepokojących sytuacjach, jakie docierają do nich od mieszkańców. Tak też jest w sprawie młodzieży grupującej się w okolicy boiska przy ulicy Spacerowej w Szczytnie. Do Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie zgłosili się rodzice dziecka, które w sposób niewłaściwy jest traktowane przez rówieśników. Problem ten został wskazany policjantom, którzy przyjęli w tej sprawie zgłoszenie i prowadzą czynności. Każde zgłoszenie dotyczące nieodpowiedniego zachowania osób małoletnich oraz nieletnich jest przez policjantów sprawdzane i weryfikowane. Każde zgłoszenie dotyczące osób małoletnich oraz nieletnich przekazywane jest dla Zespołu Profilaktyki Społecznej. Ponadto, reagując na te sygnały, policjanci pełniący służbę patrolową oraz dzielnicowi kontrolują tereny, na których ma dochodzić do grupowania się młodzieży zagrożonej demoralizacją.

Apelujemy do rodziców, o wzmożenie kontroli rodzicielskiej, monitorowanie form spędzania czasu wolnego przez dzieci oraz wskazywanie młodym osobom społecznie i prawnie akceptowalnych form radzenia sobie w trudnych sytuacjach. W trosce o dobro i bezpieczeństwo osób małoletnich oraz nieletnich apelujemy również do świadków niewłaściwych zachowań dzieci i młodzieży o natychmiastową i właściwą reakcję oraz zgłaszanie Policji. Często takie zachowania prowadzą do demoralizacji i przestępczości osób nieletnich. Wiele spraw, które z pozoru – zwłaszcza dla młodego człowieka – wydają się błahe, jak te dotyczące przejawów demoralizacji, trafiają na drogę sądową. Każde potwierdzone zgłoszenie dotyczące nieprawidłowego zachowania młodzieży nie pozostanie bez echa i sprawa zostanie skierowana do rozpatrzenia przez Sąd Rejonowy w Szczytnie III Wydział Rodzinny i Nieletnich.