W imieniu wszystkich studentów cywilnych, zamieszkałych w Domu Studenckim na ul. Chrobrego 12, chciałbym wyrazić głębokie ubolewanie z powodu niesprawiedliwego opisu zachowania studentów, jakie zostało przedstawione w nr 15 „Kurka Mazurskiego”, w artykule „Rozrywkowi studenci”.

Lokatorzy zamieszkujący teren internatu to głównie osoby wiążące swoją przyszłość z pracą w różnego rodzaju służbach mundurowych. Z tego powodu wielu mieszkańców stara się pracować nad swoją dobrą opinią już w trakcie studiów, by później pozytywnie przejść weryfikację rekrutacyjną do wybranej służby. Ekscesy i nocne imprezy są incydentalnymi przypadkami, na które reagują sami mieszkańcy jak i kierownik Domu Studenckiego. W ramach odpowiedzialności dyscyplinarnej prowadzony jest specjalny rejestr, do którego wpisywane są osoby uprzykrzające swoim zachowaniem życie innych lokatorów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.