Przekazanie kwoty blisko 200 tys. zł na dzierżawę lodowiska wywołało wśród szczycieńskich radnych gorącą dyskusję. Sceptycznie do takiego sposobu wydatkowania miejskich pieniędzy podchodzą Agnieszka Kosakowska i Paweł Krassowski. Ich zdaniem należałoby wstrzymać się jeszcze z realizacją tej inwestycji i poszukać dofinansowania zewnętrznego.

Lodowisko rozgrzało radnych
Burmistrz Krzysztof Mańkowski nie spodziewał się, że jego decyzja o przeznaczeniu 200 tys. zł na dzierżawę lodowiska spotka się z krytyką radnej Agnieszki Kosakowskiej. - Liczyłem, że powie pani tak: jakiego mamy dobrego burmistrza – nie krył rozczarowania

RADNA W MATRIKSIE

W porządku poniedziałkowej komisji i sesji Rady Miejskiej znalazła się uchwała dotycząca zmian w tegorocznym budżecie. Przewidywała ona wprowadzenie do niego inwestycji związanej z termomodernizacją Szkoły Podstawowej nr 6 i Miejskiego Przedszkola nr 3, na które to zadnie miasto otrzymało ponad 8 mln zł dofinansowania. Drugą znaczącą pozycją było zabezpieczenie 180 tys. zł na dzierżawę urządzeń sztucznego lodowiska. Ma ono funkcjonować od grudnia do marca na boisku do koszykówki obok bazy wodnej MOS. I to właśnie kwestia związana z lodowiskiem wywołała wśród radnych gorącą dyskusję.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.