Szczycieńscy strażacy oraz cywilni pracownicy KP PSP w Szczytnie spotkali się na wspólnej Wigilii. Na uroczystości nie zabrakło również emerytowanych funkcjonariuszy straży.

Ludzie dobrej woli

Strażacka Wigilia odbyła się w środę 20 grudnia. Po raz pierwszy zorganizowano ją nie w siedzibie miejscowej komendy, ale w bazie wodnej Miejskiego Ośrodka Sportu. Udział w niej wzięli proboszcz parafii Chrystusa Króla ks. Mirosław Rudoman, były długoletni komendant KP PSP w Szczytnie Józef Zajączkiewicz oraz przedstawiciele władz samorządowych - wiceburmistrz Krzysztof Kaczmarczyk, starosta Jarosław Matłach oraz wicestarosta Kazimierz Oleszkiewicz. Na spotkaniu opłatkowym obecni byli także emerytowani strażacy, którzy mimo odejścia na zasłużony odpoczynek nie zerwali kontaktu z młodszymi kolegami. Ksiądz Mirosław Rudoman, nawiązując do przeczytanego przez komendanta Mariusza Gęsickiego fragmentu Pisma Świętego, podkreślał, że to właśnie strażacy są ludźmi dobrej woli, którzy z poświęceniem niosą pomoc bliźniemu, narażając przy tym często własne życie i zdrowie. Przypomniał, że służba przez nich pełniona wynika przede wszystkim z powołania oraz bezinteresownej troski o drugiego człowieka. Potem były życzenia, dzielenie się opłatkiem, kolędy oraz degustacja wigilijnych potraw.

(ew)

2007.01.03