Niezbyt chlubnie zapisze się w historii powiatu szczycieńskiego rok 2004. Padły w nim kolejne smutne rekordy. Najmniej było urodzeń i zawartych związków małżeńskich, za to liczba zgonów była największa. To najgorsze dane na przestrzeni ostatnich 50 lat.

.

Ludzie nie chcą długo żyć

Ponure perspektywy demograficzne rysują się przede wszystkim nad Szczytnem, jedyną w powiecie jednostką terytorialną, gdzie więcej ludzi umiera niż przychodzi na świat. Ta tendencja pojawiła się w roku 2003 (-11), a w ubiegłym jeszcze bardziej się utrwaliła (-26). Ogółem liczba mieszkańców Szczytna zmniejszyła się w ciągu minionych dwunastu miesięcy o 205, a średnia wieku przeciętnego mieszkańca podniosła się z 37,2 do 37,9 lat.

Zgony

To musi niepokoić. Urząd Stanu Cywilnego w Szczytnie odnotował w ubr. 386 zgonów, najwięcej w okresie powojennym. Najczęstszą przyczyną śmierci są choroby układu krążenia (głównie zawały) i naczyń mózgowych (udary) - umiera na nie prawie co drugi mieszkaniec powiatu (48%). W następnej kolejności - nowotwory (26%), wypadki i zdarzenia (8%) oraz choroby płuc (6%).

Zdaniem p.o. dyrektora ZOZ w Szczytnie Marka Michniewicza, zgonów mogłoby być znacznie mniej, gdyby mieszkańcy dbali o swoje zdrowie.

- Ludzie nie chcą długo żyć - twierdzi dyrektor. - Papierosy, używki, siedzący tryb życia powodują, że przedwcześnie umieramy, niejako na własne życzenie.

Dane statystyczne z powiatu szczycieńskiego są smutne, ale jednocześnie, na co zwraca uwagę Michniewicz, pozwalają wysnuć wniosek: przeciętna życia mieszkańca powiatu może być znacznie dłuższa, pod warunkiem, że zaczniemy dbać o własne zdrowie.

W programach szkolnych na stałe powinna zagościć edukacja prozdrowotna.

- Trzeba tłumaczyć, już od dziecka, że należy dbać o własne zdrowie, bo to najlepszy sposób na długie życie - przekonuje dyrektor. Jako przykład podaje Niemców.

- Tylko trochę źle się poczują, będąc przejazdem w Szczytnie, i już przychodzą do nas na badania, szczegółowo wypytując, co się dzieje. Z kolei nasi mieszkańcy często lekceważą niepokojące sygnały i przychodzą, gdy jest już za późno na wyleczenie.

Bardzo ważna jest profilaktyka, która jeszcze w nie tak odległych czasach była powszechnie stosowana. Ostatnio, ze względów oszczędnościowych, została zupełnie zaniechana przez państwo. Wycofało się ono z finansowania szczepień ochronnych czy badań ginekologicznych, zlikwidowano nawet etaty pielęgniarek w szkołach.

- Kiedyś ambulanse zajeżdżały do każdej wsi i ich mieszkańcy bez problemu mogli zrobić zdjęcie rentgenowskie - wspomina dyrektor. - Trzeba do tego wrócić, bo to ułatwia wczesne wykrycie gruźlicy czy nowotworu.

Według szefa szczycieńskiej służby zdrowia, 2/3 zgonów z powodu choroby wieńcowej i połowy na skutek nowotworów można było uniknąć, gdyby prowadzona była właściwa profilaktyka.

Urodzenia

Powiat szczycieński nie odstaje od krajowej normy. Statystyki dowodzą, że systematycznie spada liczba urodzeń. W ubr. USC w Szczytnie odnotował ich zaledwie 615, aż o 10% mniej niż rok wcześniej. Wśród przychodzących na świat dominuje płeć męska. W Szczytnie od 4 lat rodzi się o 20-30 więcej chłopców niż dziewczynek.

Jeszcze dwadzieścia lat temu na świat przychodziło dwukrotnie więcej dzieci.

Niechęć do decydowania się na potomstwo demografowie tłumaczą przede wszystkim ubóstwem i zmniejszeniem państwowych świadczeń socjalnych. Podobnego zdania jest dyrektor Michniewicz.

- Młodzi ludzie są świadomi czyhających na nich zagrożeń - mówi. - Analizują, czy będzie ich stać na wychowanie i wykształcenie dziecka. Nie mając pewnego źródła utrzymania, często odwlekają decyzję o powiększeniu rodziny.

Nie wszyscy jednak podzielają taką opinię i podają za przykład Niemcy, znacznie przecież bogatsze od Polski, gdzie przyrost naturalny znajduje się na tym samym poziomie. Być może więc winę za ten stan rzeczy ponosi lansowany obecnie styl życia, w którym najważniejsza jest praca, rozrywka, dobra czysto materialne. W takim modelu rodzina traci na atrakcyjności.

Małżeństwa

Potwierdzeniem słuszności tego ostatniego argumentu jest liczba zawieranych małżeństw. Z roku na rok cieszą się one coraz mniejszą popularnością. W ubiegłym roku na ślubnym kobiercu w szczycieńskim USC stanęły 233 pary, najmniej w okresie minionego pięćdziesięciolecia. Szczególnie drastycznie wygląda sytuacja w gminie Jedwabno, gdzie małżeństw zawarto dwukrotnie mniej niż rok wcześniej i tylko o 9 więcej od liczby przeprowadzonych rozwodów.

Na wzrost rozwodów może mieć wpływ, jak alarmują środowiska katolickie, wprowadzony w maju ubr. zasiłek w wysokości 170 zł dla dzieci, ale tylko w rozbitych rodzinach, w których dochód na osobę nie przekracza 504 zł. By go uzyskać, niektórzy zdesperowani rodzice decydują się na fikcyjny rozwód.

Najstarsi mieszkańcy

Powiat szczycieński może się poszczycić osobami, które dożyły bardzo sędziwego wieku. Bezapelacyjnie najstarszym, przynajmniej według posiadanych dokumentów, jest Antoni Buszyło z Zielonki (gm. Szczytno), który ma już 117 lat! Tak naprawdę jednak pan Antoni ma ich trochę mniej i przyznaje, że podczas wymiany dokumentów tuż po wojnie dopisano kilka wiosen do jego życiorysu. Na podstawie rozmowy z zainteresowanym wyliczyliśmy, że jako rzeczywistą należy przyjąć liczbę 105. Równie wiekowa jest jego małżonka - Antonina, która w lipcu ubr. skończyła 100 lat. To zapewne najstarsza para małżeńska w Polsce, a być może i w Europie. Sędziwym wiekiem w gminie Szczytno może się jeszcze pochwalić 95-letni Leoncjusz Wawrysiewicz z Lipowca.

W samym Szczytnie do najbardziej wiekowych należą: Franciszka Lis i Maria Szymkiewicz (102 lat) oraz Michał Gulbicki i Józef Płucienniczak (100 lat).

W pozostałych gminach czołówkę nestorów stanowią:

Dźwierzuty - Marcjanna Ząbek z Sąpłat, Anna Tarasiewicz z Nowych Kiejkut oraz Regina Ozioro i Bronisław Piotrzkowski z Dźwierzut. Wszyscy ukończyli w ubr. 94 lata.

Jedwabno - Stanisława Żur z Jedwabna (93 l.), Marian Kamiński z Małszewa (92 l.) oraz Brunon Kozłowski (91 l.) i Marta Sowińska (91 l.) z Jedwabna.

Pasym - Jan Majek (91 l.) z Michałek.

Rozogi - Marcjanna Brzostek (95 l.) z Dąbrów, Wiktoria Baranowska (94 l.) z Klonu, Rozalia Drężek (94 l.) z Borków Rozoskich, Władysław Dąbkowski (92) z Wilamowa.

Świętajno - Emma Kilimann (101) z Piasutna, Helena Szczęsna (96 l.) ze Świętajna, Jan Zalewski (94 l.) z Koczka.

Wielbark - Jan Samoszczuk (99 l.) z Przeździęka Małego, Józef Krajewski (94 l.) z Jesionowca, Marianna Żebrowska (94 l.) z Kołodziejowego Grądu.

Andrzej Olszewski

Wiek 2004 2003 2002
0-7 lat dziewczęta   923  961 1030
0-7 lat chłopcy 1028 1061 1098
8-17 lat dziewczęta 1828 1939 2051
8-17 lat chłopcy 1835 1923 2040
kobiety (18-65 lat) 9722 9734 9714
mężczyźni (18-65 lat) 9291 9256 9206
kobiety (pow. 65 lat) 1800 1776 1729
mężczyźni (pow. 65 lat) 1048 1030   976
80 lat i więcej
kobiety   386   324   330
mężczyźni   167   140   141
90 lat i więcej
kobiety    45    42    50
mężczyźni    15    14    15

Tabela 1. Liczba mieszkańców Szczytna w wydzielonych grupach wiekowych (dane z końca poszczególnych lat).

Rok Urodzenia Zgony Śluby Rozwody
1960      1517   270   297
1970      1248   167   238
1980      1446   230   303
1990      1180   443   297
1995        935   330   237       52
2000        671   326   229        71
2003        676   369   240       59
2004        615   386   233      68

Tabela 2. Dane Urzędu Stanu Cywilnego w Szczytnie.

Rok 2004 2003 2002
Liczba mieszkańców Szczytna 27475 27680 27844
w tym:płeć męska 13202 13270 13320
              żeńska 14273 14410 14542
              kawaler   6199   6251   6297
              panna   5574   5669   5786
              żonaty   6191   6224   6263
              zamężna   6468   6554   6560
              rozwiedziony     589     581     548
              rozwiedziona     787     760     744
             wdowiec     222     213     211
             wdowa   1441   1431   1422
             z dowodem osobistym 21552 21392 21236

Tabela 3. Dane Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miejskiego w Szczytnie z końca poszczególnych lat.

  

Gmina Liczba

urodzeń

2003

 

2004
Liczba

 

zgonów

 

2003

 

2004
Liczba

 

 

małżeństw

 

2003

 

2004
Liczba

 

 

rozwodów

 

2003

 

2004

Liczba

mieszkańców

 

2004 - 2003
Liczba

 

mieszkańców

stolicy gminy

 

2004 - 2003
Dźwierzuty      82

 

88
     61

 

 

63
        30

 

 

38
         9

 

 

16
7360 - 7377 1757 - 1745
Jedwabno      45

 

42
     28

 

 

26
        41

 

 

19
         4

 

 

10
3782 - 3818 1272 - 1280
Pasym      45

 

57
     50

 

 

43
        35

 

 

244
        bd

 

 

4
5471 - 5370 2555 - 2623
Rozogi      84

 

58
     48

 

 

58
        38

 

 

37
         3

 

 

3
6061 - 6081 1440 - 1432
Szczytno     154

 

126
     85

 

 

88
      112

 

 

53
       13

 

 

14
10542 -

 

 

            10384
          -
Świętajno      69

 

69
     56

 

 

46
        62

 

 

50
         4

 

 

8
6347 - 6374 1856 - 1877
Wielbark      75

 

65
     40

 

 

57
        59

 

 

65
         8

 

 

14
6829 - 6844 2979 - 3012
Miasto Szczytno    224

 

225
   235

 

 

251
       136

 

 

136
       45

 

 

51
27475 -

 

 

27680
          -

Tabela 4. Dane urzędów miast i gmin powiatu szczycieńskiego za rok 2004. Liczba mieszkańców łącznie z zameldowaniami tymczasowymi.

 

2005.01.26