W mijającym roku zorganizowali 44 akcje poboru krwi i oddali ponad 600 litrów tego życiodajnego płynu. Krwiodawcy z terenu powiatu szczycieńskiego spotkali się w Dźwierzutach na imprezie podsumowującej ich roczną działalność.

Ludzie o gorących sercach

Spotkanie z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa odbyło się w sobotę 1 grudnia w dźwierzuckim ośrodku kultury. Wzięli w nim udział m.in. szczycieńscy samorządowcy, w tym starosta szczycieński Jarosław Matłach, burmistrz Pasymia Bernard Mius oraz wójt gminy Dźwierzuty Tadeusz Frączek. Licznie stawili się także sami krwiodawcy reprezentujący sześć działających na terenie powiatu klubów HDK. Ich roczną aktywność podsumował Ryszard Gidziński, wiceprezes Zarządu Rejonowego HDK w Szczytnie. Przypomniał, że osoby oddające bezinteresownie życiodajny płyn wciąż nie mają punktu poboru z prawdziwego zdarzenia. Mimo to w powiecie nie brak chętnych do oddawania krwi. Są wśród nich także słuchacze i kadra Wyższej Szkoły Policji. W mijającym roku w policyjnej uczelni zorganizowano dziewięć akcji poboru. Podczas uroczystości najbardziej zasłużonym krwiodawcom wręczono odznaki i wyróżnienia. Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Prezydenta RP otrzymał Wiktor Czerniachowski, przewodniczący Rady HDK w Szczytnie. Srebrny Krzyż Zasługi przyznany został Stefanowi Łomiakowi, honorowemu dawcy z Dźwierzut, a Brązowe Krzyże Zasługi trafiły do Andrzeja Śledzińskiego i Piotra Jaskuły (obaj z Dźwierzut). Honorowe Odznaki PCK wręczono Jerzemu Dziwanowskiemu, wiceprezesowi Klubu HDK w Szczytnie, Teresie Gołąb, opiekunce szkolnego Koła PCK w SP w Linowie oraz Barbarze Bobrowskiej- Gralczyk, opiekującej się kołem PCK w SP w Pasymiu. Jak co roku nagrodzono również krwiodawców, którzy oddali najwięcej litrów krwi. Z okazji swojego święta krwiodawcy usłyszeli wiele ciepłych słów i życzeń od samorządowców. Za ich bezinteresowność dziękował im starosta Matłach, podkreślając, że są ludźmi o gorących sercach, choć ich działalność na co dzień pozostaje praktycznie niewidoczna. Z kolei burmistrz Mius życzył, by postawa krwiodawców znalazła wielu naśladowców. Podczas spotkania młodzież i nauczyciele z dźwierzuckiego gimnazjum zorganizowali kiermasz świątecznych stroików i ozdób. Dochód z niego został przeznaczony na rzecz poważnie chorej 18-letniej mieszkanki gminy.

(ew)