Dobiegła końca budowa „Bartnego Kąta” w Łupowie. Na specjalnie do tego celu zagospodarowanym placu wiejskim porośniętym objętymi ochroną lipami pojawiły się elementy związane z pszczelarstwem.

Mają swój
Zwiedzających Bartny Kąt wita uśmiechnięta pszczoła

Jest tu m.in. duża pszczoła, na której dzieci mogą usiąść i zrobić sobie zdjęcia. - Miejsce jest jak najbardziej odpowiednie, bo po sąsiedzku znajduje się pasieka –  mówi sołtys Łupowa Katarzyna Szynkiewicz.

Na realizację tego projektu gmina Dźwierzuty pozyskała dofinansowanie w wysokości 20 tys. zł z Małych Grantów Sołeckich Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przyznawane od pięciu lat „Małe Granty” mają na celu promowanie działań z zakresu modernizacji terenów wiejskich i zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności do wspólnych działań.

(o)