Rekownica ma wreszcie swój herb. Jego autorem jest związany z tą wsią od blisko czterdziestu lat Krzysztof Połukord. Konkurs na wyłonienie lokalnego symbolu zorganizowała Grupa Odnowy Wsi, która skupia także członków miejscowego stowarzyszenia. Ci, choć w większości seniorzy, na brak pomysłów nie narzekają i starają się pozyskiwać środki na realizację projektów służących rozwojowi tej niewielkiej miejscowości.

Mają swój herb i głowy pełne pomysłów
Halina Mikos (z lewej) i Agnieszka Remuszko są dumne z nowego herbu Rekownicy

KONKURS Z PRZESZKODAMI

Po dwóch latach rozstrzygnięto konkurs na herb Rekownicy ogłoszony przez Grupę Odnowy Wsi Rekownica. Uczestnicy zgłosili sześć projektów, spośród których zebranie wiejskie wybrało ten autorstwa Krzysztofa Połukorda. Wtedy też pojawiły się pewne komplikacje. - Nie wiedzieliśmy, że zatwierdzenie projektu musi być poparte uchwałą zebrania wiejskiego – mówi Halina Mikos, wiceprezes Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica i liderka Grupy Odnowy Wsi. Organizatorzy konkursu chcieli wykorzystać nowy herb przy projekcie zakładającym ustawienie we wsi tablic informacyjnych prezentujących jej historię.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.