Grażyna Dzbeńska, Zofia Fila i Katarzyna Piekarz zostały wybrane przez Radę Miejską w Szczytnie na ławników w nowej kadencji 2024 - 2027. Do ich wyłonienia konieczny okazał się nabór uzupełniający, bo w pierwszym nie było chętnych.

Mało chętnych na ławników
Grażyna Dzbeńska, na co co dzień kierująca pracami Biura Rady w Szczytnie, ławnikiem będzie już kolejną kadencję

Obecna, czteroletnia kadencja ławników mija z końcem bieżącego roku. W związku z tym prezes Sądu Okręgowego w Olsztynie ogłosił nabór kandydatów na tę funkcję. W przypadku Sądu Rejonowego w Szczytnie zapotrzebowanie było na pięciu ławników. Termin naboru minął 30 czerwca, ale w tym czasie nie wpłynęła ani jedna kandydatura. Konieczne okazało się więc przeprowadzenie naboru uzupełniającego. Tu już chętni do zasiadania w składach orzekających jako czynnik społeczny byli, ale w mniejszej liczbie niż wynosiło zapotrzebowanie. W gronie kandydatów znalazły się Grażyna Dzbeńska, Zofia Fila oraz Katarzyna Piekarz.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.