Orlen Reklama Top

Jubileusze 65-lecia i 50-lecia małżeństwa świętowały trzy pary z gminy Jedwabno.

Małżeńskie jubileusze
Życzenia jubilatom złożyły władze gminy wraz z zastępcą kierownika USC

65-lecie pożycia małżeńskiego obchodzili Państwo Róża i Antoni Granaccy. Natomiast jubileusz 50-lecia świętowali Państwo Zofia i Józef Dawid oraz Państwo Irena i Stanisław Cieślowscy. Wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak w asyście zastępcy kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Katarzyny Koperskiej oraz przewodniczącej Rady Gminy Elżbiety Brzóski udekorował małżonków medalami od Prezydenta

Róża i Antoni Granaccy mogą się pochwalić 65-letnim stażem małżeńskim

Rzeczypospolitej Polskiej za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Przy symbolicznej lampce szampana i poczęstunku oraz po odśpiewaniu tradycyjnego „Sto lat” nie zabrakło toastów, życzeń, wspomnień

i pamiątkowych zdjęć.

Państwo Zofia i Józef Dawid doczekali się 7 dzieci, 8 wnuków i 1 prawnuka.

Państwo Irena i Stanisław Cieślowscy mogą pochwalić się 4 dzieci, 11 wnuków

i 4 prawnukami. Państwo Róża i Antoni Granaccy mają 2 dzieci, 5 wnuków, 2

prawnuków.