Zakończyła się budowa drogi gminnej w Lipnikach. Stare, pamiętające czasy PGR-u płyty betonowe zastąpił asfalt, dzięki czemu komfort jazdy kierowców zdecydowanie się poprawił. - Czuliśmy się już zapomniani przez Boga i ludzi, a jednak w końcu nasze marzenie się spełniło – nie kryje radości sołtys Lipnik Halina Jaśniewicz.

Marzenia jednak się spełniają
Teraz dojazd do Lipnik to czysta przyjemność

Mieszkańcy Lipnik mogą już korzystać z nowej gminnej drogi prowadzącej do ich miejscowości. Zakończone właśnie prace polegały na demontażu starych płyt betonowych oraz położeniu nawierzchni bitumicznej na odcinku 1,2 kilometra do skrzyżowania z drogą krajową nr 58. Zadanie zostało dofinansowane w 50% z Funduszu Dróg Samorządowych, a jego całkowity koszt wyniósł ponad 1,2 mln złotych. Po przebudowie skrzyżowanie drogi gminnej z krajówką jest teraz oznakowane znakami pionowymi oraz poziomymi, a w najniżej położonym miejscu wykonano odprowadzenie wód opadowych do studni rozsączającej.

Wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak podkreśla, że dla mieszkańców Lipnik to przełomowa inwestycja, na którą czekali 40 lat. - Była to ostatnia tak duża miejscowość w naszej gminie z tak fatalną drogą – zauważa. Dodaje, że i dla niego osobiście to powód do radości. - To jeden z niewielu momentów, kiedy człowiek czuje satysfakcję z tego, co udało się zrobić – mówi. Zauważa, że obecnie wszystkie miejscowości w gminie mają drogi asfaltowe. Wyjątkiem jest Witówko, ale tam asfalt został już zaprojektowany. - Z realizacją tego zadania czekamy do czasu położenia wodociągu i kanalizacji – informuje wójt.

Inwestycja w Lipnikach cieszy przede wszystkim mieszkańców. - Jesteśmy przeszczęliwi – mówi sołtys Halina Jaśniewicz, chwaląc wykonawców za ich pracę. Przyznaje, że wielu mieszkańców nie wierzyło, że uda się tę inwestycję zrealizować. - Czuliśmy się już zapomniani przez Boga i ludzi, a jednak nasze marzenie w końcu się spełniło – nie kryje radości sołtys, dziękując wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji inwestycji.

(ew)