W dniach 1 – 2 lipca w siedzibie Świętokrzyskiego Towarzystwa Regionalnego w Zagnańsku koło Kielc odbył się kolejny zjazd twórców i animatorów kultury oraz artystów ludowych, członków towarzystw regionalnych z całej Polski, skupionych w ramach tzw. „Mateczników Polskości”. Nasze miasto i gminę reprezentowali Anna Bogusz, prezes Towarzystwa Przyjaciół Szczytna przy Chacie Mazurskiej i Zygmunt Rząp, właściciel prywatnego Muzeum Rolniczego w Olszynach.

Mateczniki polskości
Anna Bogusz, Zygmunt Rząp i odznaczona medalem Gloria Artis, poetka, dziennikarka i animatorka kultury polskiej w Chicago Alina Szymczyk

W czasie spotkania reprezentanci Szczytna i Olszyn przedstawili dokonania i osiągnięcia obu „placówek kultury”, szeroko je promując wśród uczestników, a krótki film Anny Bogusz pt. „Zygmunt Rząp w Chacie Mazurskiej” i recytacja wiersza o naszym regionie wywołały burzę oklasków. W gronie uczestników znaleźli się również goście ze Stanów Zjednoczonych, przedstawiciele mateczników polskości i polonijnego środowiska kulturalnego Chicago, a także liczni dziennikarze i politycy. Twórczyni „Matecznika polskości” w Chicago, poetka i dziennikarka Alina Szymczyk została uhonorowana w trakcie wydarzenia srebrnym medalem „Gloria Artis”. Odznaczenie wręczył w imieniu wicepremiera i ministra kultury prof. Piotra Glińskiego senator PiS Krzysztof Tomasz Słoń. W wydanym z tej okazji albumie pt. „Szlakiem Mateczników Polskości” cz. II autorstwa twórcy całego ruchu dr. Macieja Andrzeja Zarębskiego wśród 124 opisanych miejsc zaprezentowane są nasze mateczniki polskości: Chata Mazurska w Szczytnie i Muzeum Rolnicze w Olszynach.

Dwudniowe obrady zakończyły się wybraniem Zarządu i podjęciem zobowiązania o kontynuacji tej niezwykle ważnej i pożytecznej działalności kulturalnej w kraju i poza granicami oraz zjeździe ogólnopolskim „matecznikowców” w maju 2023 r.

Tadeusz Bogusz,

foto autor