W powiecie szczycieńskim maturę zdało 73% abiturientów. To wynik niższy od średniej krajowej i wojewódzkiej. Najlepiej z egzaminem dojrzałości poradzili sobie maturzyści z „ogólniaka”, gdzie zdawalność wyniosła 96%. Tradycyjnie już najwięcej problemów sprawiła młodzieży królowa nauk – matematyka. Wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1 przyczyn upatruje w zdalnym nauczaniu.

Matury bez rewelacji
Maturzyści z Zespołu Szkół nr 3 wypadli na maturze najlepiej w powiecie, a ich średni wynik z matematyki to aż 74%/fot. Facebook ZS3

OGÓLNIAK BLISKI 100%

W ubiegłym tygodniu tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości i odebrali świadectwa. W powiecie szczycieńskim maturę zdało 73% abiturientów. To wynik gorszy niż średnia krajowa (78,2%) oraz wojewódzka (76%). W regionie najwyższą zdawalnością może się pochwalić młodzież z powiatu węgorzewskiego. Tam sięgnęła ona aż 87%. Gorzej od powiatu szczycieńskiego wypadło sześć powiatów: bartoszycki (70%), braniewski (67%), giżycki (68%), iławski (69%), mrągowski (68%) i olecki (69%), natomiast trzy – ostródzki, piski i gołdapski miały ją na tym samym poziomie.

Tradycyjnie już najwięcej powodów do zadowolenia mają maturzyści z Zespołu Szkół nr 3 im. Jana III Sobieskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.