Polska Policja obchodzi 87 rocznicę powstania. To dobra okazja do wręczenia odznaczeń i awansów wyróżniającym się w pracy funkcjonariuszom.

Medale i awanse

ZASŁUŻENI MUNDUROWI

Główna uroczystość odbyła się w piątek 21 lipca, w sali szczycieńskiego ratusza. Zasłużonym policjantom wręczono ordery, odznaczenia i akty mianowania. Uhonorowano też przedstawicieli instytucji blisko współpracujących z policją.

Brązowe Krzyże Zasługi, przyznane przez Prezydenta RP otrzymali: asp. Arkadiusz Kolb, asp. Marek Rosa i mł. asp. Grzegorz Rybicki. Z kolei z ramienia ministra spraw wewnętrznych - Ludwika Dorna, odznakę "Zasłużony Policjant" za wzorowe wykonywanie służby zawodowej, przyjęli: komisarz Krzysztof Bartko (srebrna) oraz mł. asp. Jarosław Kotulski i sierżant sztabowy Jan Siemak (brązowe).

Awanse wręczono aż trzydziestu dziewięciu funkcjonariuszom, co zdaniem kierownictwa szczycieńskiej policji świadczy o rozwoju ich jednostki i jej dążeniu do jak największego profesjonalizmu i skuteczności w walce z przestępczością.

Komendant Powiatowy Policji inp. Sławomir Mierzwa podkreślał również zajęcie przez szczycieńską komendę III miejsca w systemie ocennym w skali wojewódzkiej. Pod uwagę brano dynamikę działania, proporcje przestępstw w porównaniu z rokiem ubiegłym oraz wykrywalność. Dodawał, że jest to nie tylko powód do dumy, ale przede wszystkim czynnik motywujący do ubiegania się w przyszłości o miejsce pierwsze.

BEZPIECZEŃSTWO DOBREM WSPÓLNYM

Policjanci nie zapomnieli też o wkładzie osób cywilnych w troskę o zachowanie porządku. Za współpracę w ramach bezpieczeństwa powiatowego wyróżnieni zostali, m.in.: dyrektor szpitala powiatowego Marek Michniewicz, sekretarz gminy Pasym Kazimierz Oleszkiewicz, wiceburmistrz Szczytna Danuta Górska, wójt gminy Wielbark Grzegorz Zapadka i duszpasterz policji przy KPP w Szczytnie ks. proboszcz Mirosław Rudoman. W imieniu wyróżnionego grona głos zabrała Dorota Krzyna - prokurator rejonowy.

- Życzę wszystkim policjantom spokojnej służby i samych awansów, a także powodzenia w życiu osobistym, które często cierpi z racji waszego zawodu. Bo to nie jest zwyczajna praca, to bezustanna służba obywatelom.

Z kolei burmistrz Paweł Bielinowicz złożył szczególne wyrazy uznania dla stróżów porządku, których coraz częściej można spotkać podczas ulicznych patroli.

Do swoich swoich sukcesów przedstawiciele szczycieńskiej policji zaliczają także zaakceptowanie przez ministra Ludwika Dorna wniosku o przyznanie jej sztandaru (ceremonię tę zaplanowano na 8 września), a także rozpoczęcie budowy nowej komendy na ulicy Piłsudskiego.

(mc)

2006.07.26