Władze Szczytna w specyficznie pojęty sposób realizują założenia polityki prorodzinnej. Wdrażanie jej zaczęli od swoich bliskich, czego przykładem jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Szkolenia BHP prowadzi tam brat burmistrz Danuty Górskiej i jednocześnie mąż zastępczyni dyrektora Małgorzaty Ochenkowskiej, mimo że w innych jednostkach budżetowych zadanie to realizuje firma wyłoniona w drodze zapytania ofertowego.

DOŚWIADCZONY I RZETELNY

Polityka kadrowa prowadzona w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej nie po raz pierwszy wzbudza kontrowersje. Kilka lat temu, w poprzedniej kadencji samorządu, zmieniono statut tej jednostki, tworząc stanowisko zastępcy dyrektora. Została nim Małgorzata Ochenkowska, prywatnie bratowa burmistrz Danuty Górskiej. Awans ten wywołał wątpliwości u niektórych radnych opozycji. Dziwili się oni, że w Miejska polityka prorodzinnasytuacji, kiedy w miejskich jednostkach tnie się etaty i szuka oszczędności, w MOPS-ie powstaje nowe stanowisko.

Okazuje się jednak, że rodzinne powiązania są w tej podległej samorządowi instytucji jeszcze silniejsze. Szkolenia BHP prowadzi tam brat burmistrz i zarazem mąż zastępczyni dyrektora.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.