Rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka to miejsca, gdzie dzieci ciężko doświadczone przez los dostają szansę na szczęśliwsze, bezpieczne dzieciństwo. Osoby, które je prowadzą zostały uhonorowane podczas I Gali Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Szczycieńskiego.

Miłość silniejsza niż więzy krwi
Iwona i Robert Matłochowie z Kucborka stworzyli rodzinny dom dziecka, w którym obecnie przebywa 12 wychowanków

STATUETKI I PODZIĘKOWANIA

W miniony piątek w Miejskim Domu Kultury w Szczytnie odbyła się I Gala Rodzicielstwa Zastępczego Powiatu Szczycieńskiego. Jej organizatorzy, Powiatowe Centrum Rodziny oraz Stowarzyszenie Rodzin Zastępczych „Lepsze dzieciństwo” postanowili uhonorować osoby, które sprawują opiekę nad szczególnie doświadczonymi przez los dziećmi, które z różnych powodów nie mogą pozostawać u rodzin biologicznych. Dzięki ich zaangażowaniu, miłości i trosce zyskują one nie tylko bezpieczeństwo, ale i szansę na szczęśliwe, beztroskie dzieciństwo. Galę swoim patronatem objął m.in. wojewoda warmińsko – mazurski Artur Chojecki. - Rodzina to niezwykle silne więzy wynikające z biologii, ale jest coś silniejszego niż biologia. Tym czymś jest miłość i to ona potrafi często wypełnić, a czasem zastąpić więzi biologiczne – mówił wojewoda, dziękując wszystkim, którzy sprawują pieczę zastępczą nad dziećmi.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.