W Wyższej Szkole Policji odbyła się promocja na pierwszy stopień oficerski. Mianowanych zostało 572 funkcjonariuszy. Uczestniczący w uroczystości minister spraw wewnętrznych i administracji Joachim Brudziński obiecywał policjantom wyższe zarobki, a jego zastępca Jarosław Zieliński dawał wytyczne, jak mają się odnosić do obywateli.

Minister kusi kasą
Aktu mianowania na pierwszy stopień oficerski dokonał komendant główny policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk

Promocja na pierwszy stopień oficerski (13 czerwca) miała wyjątkowo uroczystą oprawę. Do WSPol zjechało ścisłe kierownictwo MSWiA na czele z ministrem Joachimem Brudzińskim i wiceministrem Jarosławem Zielińskim. Obecni byli także wojewoda warmińsko – mazurski Artur Chojecki oraz komendant główny policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.