W Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Rozogach odbył się XXIII Gminny Konkurs Ortograficzny o tytuł „Mistrza Ortografii w Gminie Rozogi” pod patronatem wójta gminy Rozogi Zbigniewa Kudrzyckiego.

Mistrzowie ortografii
W ortograficznych zmaganiach uczestniczyli uczniowie z Rozóg, Dąbrów i Klonu

W szranki stanęło 38 uczniów z klas III – VIII uczących się w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Dąbrowach, Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Klonie i w Szkole Podstawowej w Rozogach. Uczestnicy zmierzyli się z tekstem z lukami oraz zadaniami, które sprawdzały wiedzę z zakresu zasad ortograficznych i interpunkcyjnych. Po intensywnym wysiłku dzieci otrzymały smaczny poczęstunek, przyjemnie spędziły czas w oczekiwaniu na wyniki w świetlicy szkolnej. Komisja wyłoniła sześciu Mistrzów Ortografii w Gminie Rozogi na poziomie klas od III do VIII.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.