Na koniec minionego roku w powiecie szczycieńskim zarejestrowane były 6 342 osoby. To spadek o 2,1% w stosunku do poprzedniego roku. Powodów do zadowolenia jednak nie ma. Problem bezrobocia najdotkliwiej odczuwają niepełnosprawni, osoby po 50. roku życia i młodzi po studiach. - Sytuacja jest tragiczna. Młodzi ludzie z wyższym wykształceniem decydują się pracować nawet za 300 zł w ramach robót społecznie użytecznych – alarmuje wójt Dźwierzut Czesław Wierzuk. Jego gmina przoduje w powiecie pod względem skali bezrobocia.

Młodzi bez perspektyw

NAJTRUDNIEJ W DŹWIERZUTACH

W 2013 roku stopa bezrobocia w powiecie szczycieńskim, wyliczona na podstawie liczby bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w stosunku do liczby ludności aktywnej zawodowo, wyniosła 25,5%. W Powiatowym Urzędzie Pracy do końca grudnia zarejestrowały się 6 342 osoby, o 137 mniej niż rok wcześniej. Powiat szczycieński należy do nielicznych w województwie warmińsko-mazurskim, gdzie liczba zarejestrowanych bezrobotnych spadła. Najtrudniejsza sytuacja panuje w gminie Dźwierzuty. Tu natężenie bezrobocia jest największe. Wójt Czesław Wierzuk przyczyny upatruje w tym, że na jego terenie znajduje się wiele wsi popegeerowskich. Dźwierzutom niewiele ustępuje drugie od końca Jedwabno. Najlepiej w statystyce wypadają dwa miasta – Szczytno i Pasym. W ostatnich dwóch latach wzrósł odsetek osób bezrobotnych powyżej 50. roku życia oraz niepełnosprawnych. Brak pracy nieco bardziej dotyka kobiety. Wśród ogółu mieszkańców bez zatrudnienia stanowią one niewiele ponad połowę. W porównaniu do 2012 roku z 1377 do 1393 wzrosła liczba bezrobotnych do 25. roku życia.

PO STUDIACH ZA 300 ZŁOTYCH

O sytuacji na lokalnym rynku pracy debatowali w minionym tygodniu członkowie Powiatowej Rady Zatrudnienia złożonej z przedstawicieli szczycieńskich samorządowców, przedsiębiorców i organizacji pozarządowych. Zaakceptowali oni propozycję podziału środków Funduszu Pracy na różne formy aktywizacji bezrobotnych. Najwięcej, bo blisko 900 tys. złotych skierowano na roboty publiczne. Skorzysta z nich 90 mieszkańców powiatu. Przyjęty podział nie w pełni satysfakcjonuje włodarzy szczycieńskich samorządów. Wójt gminy Dźwierzuty Czesław Wierzuk apeluje o podjęcie działań mających na celu zwiększenie środków na aktywizację zawodową. Najbardziej niepokoi go brak perspektyw wśród młodych mieszkańców, którzy kończąc wyższe studia nie mogą znaleźć zatrudnienia. Ci najbardziej zdesperowani gotowi są podjąć nawet tymczasowe zajęcie za bardzo niskie wynagrodzenie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.