W czwartek, trzynastego czerwca, w Miejskim Domu Kultury otwarto wystawę prac uczestników zajęć w Pracowni Plastycznej Miejskiego Domu Kultury.

Młodzieżowy wernisaż w MDK
FORTEPIAN. Batik młodziutkiej Katarzyny Wolickiej-Kozak. Wykonany w roku 2004

Takie ekspozycje prezentowane są raz do roku i pokazują twórczy dorobek grup dziecięcych oraz młodzieżowych, a także dorosłych. Pracownię Plastyczną prowadzi znakomita artystka Katarzyna Wolicka-Kozak. Na tegorocznej wystawie wyeksponowano prace około dziewięćdziesięciorga twórców. Pracujących w sześciu grupach, według starszeństwa. W najmłodszej grupie uczestniczą nawet pięciolatki. W najstarszych młodzież do lat studenckich, a także osoby dorosłe, zainteresowane plastyczną twórczością. To, w jaki sposób instruktorka prowadzi zajęcia z dziećmi i młodzieżą daleko odbiega od standardów przyjętych w większości amatorskich kółek plastycznych. Oczywiście w znaczeniu pozytywnym. Dlatego chcę dzisiaj napisać kilka słów o Kasi Wolickiej-Kozak i jej współpracy z szczycieńską młodzieżą.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.