Radni powiatowi spotkali na ostatniej w tej kadencji uroczystej sesji.

Nie zabrakło podsumowania dokonań powiatowego samorządu w mijających czterech latach oraz podziękowań. Te ostatnie, co rzadko się zdarza

w lokalnej polityce, starosta Matłach kierował m.in. do radnego opozycji Szczepana Olbrysia, podkreślając, że jego słowa mobilizowały zarząd i radę do większej pracy.

Mobilizująca opozycja

Ostatnia w tej kadencji sesja Rady Powiatu odbyła się w miniony czwartek. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. niemal wszyscy burmistrzowie i wójtowie gmin. Starosta Jarosław Matłach, podsumowując mijającą kadencję, mówił głównie o zrealizowanych w jej trakcie inwestycjach. Jako najważniejsze uznał te związane z poprawą infrastruktury drogowej wykonywane przy udziale finansowym poszczególnych gmin. - Pokazaliśmy w tej kadencji, że powiat szczycieński wraz z gminami jest prawdziwą, zgodną wspólnotą samorządową – mówił starosta Matłach. Wśród innych dokonań mijającej kadencji wymienił także inwestycje oświatowe, przekazanie środków na doposażenie policji i straży pożarnej oraz szpitala.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.