- Finanse są jakie są, może w następnych latach będzie lepiej – tak podsumował wykonanie ubiegłorocznego budżetu powiatu starosta Jarosław Matłach. Wyniki nie są rzeczywiście budujące. Na inwestycje przekazano tylko 7 mln zł, czyli 7% ogółu wydatków.

Może za rok będzie lepiej
Pierwszy gratulacje przewodniczącemu zarządu powiatu, staroście Jarosławowi Matłachowi składał szef rady Jan Lisiewski

W programie obradującej we wtorek sesji Rady Powiatu znalazły się najważniejsze uchwały podejmowane przez samorząd w ciągu roku: udzielenie wotum zaufania i absolutorium zarządowi powiatu. Obie zostały przez radnych przyjęte jednogłośnie bez jakiekolwiek dyskusji i uwag. - To oznacza, że zarząd pracował w sposób prawidłowy, przewidziany zarówno prawem jak i oczekiwaniami – komentował stanowisko rady jej przewodniczący Jan Lisiewski.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.