Samorząd województwa warmińsko-mazurskiego właśnie ogłosił wyniki tegorocznego konkursu „Łączy nas turystyka”.

Wśród 13 projektów wybranych do kwotą 230 tys. zł, dwa pochodzą z powiatu szczycieńskiego. W Szczytnie powstanie mural upamiętniający Krzysztofa Klenczona, natomiast w Jedwabnie stworzony zostanie „Szlak kultury, historii i tradycji Jedwabna”. Obie gminy w sumie otrzymają dofinansowanie w wysokości 20 400 zł.

- Każda miejscowość, gmina, powiat ma coś zasługującego na odkrycie. Ten konkurs ma na celu wsparcie samorządowców w realizacji ciekawych inwestycji, które przyczyniają się do wzrostu atrakcyjności regionu – mówi Sylwia Jaskulska.

Od 2019 roku w ramach konkursu dofinansowano łącznie 60 projektów o wartości ponad 1,1 mln zł, co pozwoliło na zrealizowanie inwestycji o wartości blisko 2,6 mln zł.