„Muzeum Romantyzmu w Opinogórze to instytucja z długą tradycją, istnieje bowiem od 1961 r.

Zajmuje zespół pałacowo-parkowy, który tworzą: pałacyk, oficyna, dwór, domek z kolumnami, domek ogrodnika, folwark z ptaszarnią, stajnią i powozownią oraz oranżeria, gdzie w sali koncertowej odbywają się m.in. wydarzenia cykliczne – niedzielne i sobotnie koncerty, spotkania w Saloniku Elizy. Muzeum Romantyzmu w Opinogórze powołane zostało z inicjatywy Towarzystwa Miłośników Ziemi Ciechanowskiej w celu gromadzenia, przechowywania i eksponowania dóbr kultury w zakresie romantyzmu europejskiego i polskiego, historii rodziny Krasińskich, ze szczególnym uwzględnieniem poety Zygmunta Krasińskiego, a także epoki napoleońskiej". W dniu 9 czerwca 2023 r. wędrowaliśmy śladami wieszcza Zygmunta Krasińskiego i od przewodnika pana Sebastiana Smolińskiego otrzymaliśmy niezwykłą lekcję historycznych opowieści. Była to wyprawa niezwykle romantyczna i liryczna.

Grażyna Saj-Klocek

Muzeum romantyzmu i liryzmu w Opinogórze