Powiatowy Urząd Pracy oraz Zakład Doskonalenia Zawodowego wychodzą naprzeciw niepełnosprawnym mieszkańcom powiatu pozostającym bez zatrudnienia. Szansą dla nich jest kurs, podczas którego zdobywają wiedzę o historii regionu, a przy okazji uczą się obsługi nowoczesnych programów komputerowych.

Na komputerach o historii

POD PATRONATEM SZWEDÓW

W powiecie szczycieńskim jest ok. 350 niepełnosprawnych, z czego zdecydowana większość pozostaje bez pracy. Ratunkiem dla wielu z nich jest nabywanie nowych umiejętności oraz podnoszenie kwalifikacji. Temu właśnie służy rozpoczęty na początku października projekt "Historia w budowaniu społeczeństwa informatycznego", realizowany przez Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Szczytnie. W ramach przedsięwzięcia 14 osób z terenu powiatu uczestniczy w trwającym do połowy maja 2007 roku kursie, obejmującym obsługę komputera, projektowanie stron internetowych oraz zapoznawanie się z elementami archiwistyki oraz historii regionu. Wśród kursantów są ludzie w różnym wieku. Najstarszy ma ponad 50 lat, najmłodszy - 20. Przedsięwzięcie finansuje Fundusz Pracy, a jego koszt to około 65 tys. złotych. Projektowi patronują Szwedzi, którzy kilka lat temu wdrażali go w ZDZ w Olsztynie. Oni też ofiarowali uczestnikom specjalistyczne oprogramowanie komputerowe.

W TEREN Z GPS-em

Kurs składa się z czterech etapów.

- Pierwszy to aktywizacja zawodowa uczestników, zmotywowanie do podjęcia działań służących zmianie ich sytuacji - tłumaczy zastępca dyrektora PUP w Szczytnie Beata Januszczyk.

Drugi etap to zajęcia z historii regionu i archiwistyki, trzeci - kurs obsługi komputera oraz projektowanie baz danych, a czwarty to praktyczne zajęcia w terenie. W ich trakcie kursanci wraz z pracownikiem Lokalnej Organizacji Turystycznej odwiedzą ciekawe miejsca w powiecie i zgromadzą materiały potrzebne do stworzenia folderu turystycznego prezentującego atrakcje regionu. Pomoże im w tym nowoczesny sprzęt - aparat cyfrowy, kamera i GPS. Na razie uczestnicy projektu uczą się obsługi komputera i poznają nowe programy. W planach mają aż 380 godzin przed monitorami.

- Nie brak tu osób, które miały już kontakt z programami graficznymi, ale część wymaga dodatkowej pracy przy komputerze - mówi prowadzący zajęcia informatyczne Zbigniew Tomczykowski.

NIE ZOSTANĄ SAMI

We wtorek 28 listopada uczestników kursu w siedzibie ZDZ na ulicy Pola odwiedzili patronujący przedsięwzięciu goście ze Szwecji oraz prezes Warmińsko-Mazurskiego Zakładu Doskonalenia Zawodowego Henryk Narwojsz, który przedstawił możliwości, jakie daje udział w programie. Zapewniał, że nabyte podczas kursu umiejętności ułatwią poszukiwanie pracy, choćby w komórkach samorządów odpowiedzialnych m.in. za promocję. Po zakończeniu szkoleń uczestnicy projektu nie zostaną sami. Urząd pracy zamierza finansować im sześciomiesięczne przygotowania zawodowe w szczycieńskich firmach i instytucjach. Będą tam mogli w praktyce wykorzystać zdobytą podczas kursu wiedzę. Są już nawet chętni do przyjęcia niepełnosprawnych na półroczny staż. Należy do nich dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej Jadwiga Pijanowska.

- Taka osoba mogłaby zająć się u nas tworzeniem katalogu elektronicznego. Przyspieszyłoby to proces automatyzacji naszych zasobów - mówi.

Uczestnicy szkolenia widzą w nim przede wszystkim szansę na zmianę swojej sytuacji życiowej.

- Bardzo się cieszę, że tu przyszłam. Dotąd siedziałam w domu, zajmowałam się tylko rodziną, nie miałam czasu dla siebie. Teraz jestem innym człowiekiem - mówi Maria Lis ze Szczytna.

(łuk)

2006.12.06