Orlen Reklama Top

Pasymskiemu samorządowi nie udało się zakupić w tym roku samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Powodem jest nieuzyskanie dofinansowania zewnętrznego.

Na samochód muszą poczekać
Burmistrz Cezary Łachmański: - W całym roku nie było naboru wniosków o dofinansowanie

W budżecie Pasymia na 2016 r. jedynie 5% ogólnych wydatków przeznaczono na inwestycje. Najwięcej z tej puli, bo 200 tys. zł samorząd planował wydać na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Znaczną część kwoty, 180 tys. zł, stanowić miało dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.