Miniony rok, pod względem wykrywalności przestępstw, nie był dobry dla Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie. Statystki są bezlitosne. Na tle innych komend powiatowych, osiągnęła ona najgorszy wynik.

Na szarym końcu województwa
Komendant powiatowy policji mł. insp. Tomasz Bzymek słabą wykrywalność tłumaczy zwiększoną liczbą przestępstw w końcówce minionego roku

Niespełna dwa tygodnie temu, podczas odprawy rocznej podsumowującej pracę szczycieńskiej komendy w 2018 r., jej szef, mł. insp. Tomasz Bzymek, przedstawił statystyki dotyczące m.in. wykrywalności przestępstw. Podkreślał, że w omawianym okresie odnotowano tendencję wzrostową w postępowaniach wszczętych oraz spadek przestępstw stwierdzonych. Zwrócił także uwagę na „znaczny wzrost wykrywalności”. To prawda, ale nie cała. Zamieszczone na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie dane nie są dla szczycieńskiej jednostki korzystne.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.