W nadchodzącym roku szkolnym do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych w Szczytnie przyjęto 717 uczniów. To 24 mniej niż w roku ubiegłym, choć początkowo naborowi towarzyszyły spore obawy związane z podwójnym rocznikiem. - Wszyscy, którzy złożyli oryginały świadectw, zostali przyjęci – informuje wicestarosta Jerzy Szczepanek.

Nabór z dreszczykiem
Do klas I w ZS nr 2 przyjęto 304 osoby

Zakończył się nabór uzupełniający do szkół ponadpodstawowych. Tegorocznej rekrutacji, jak pisaliśmy na początku sierpnia, towarzyszyły spore obawy młodzieży i rodziców związane z tym, że w nadchodzącym roku szkolnym do placówek tych szedł tzw. podwójny rocznik. Pierwszy nabór zdawał się je potwierdzać. Przykładowo, do ZS nr 3 w Szczytnie nie dostało się kilkaset osób.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.