Bogdan Nowak nie jest już dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych. Powodem złożonej przez niego rezygnacji, jak tłumaczy, są „ważne przyczyny osobiste”. Według naszych ustaleń skłonić go do tego mogły wykryte nieprawidłowości w składanych przez niego oświadczeniach majątkowych.

Nagła rezygnacja dyrektora

SPRAWY OSOBISTE

Z dniem 15 listopada Bogdan Nowak złożył rezygnację z zajmowanego od 4 lat stanowiska dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych. Ta informacja zaskoczyła wielu uczestników i obserwatorów życia publicznego w powiecie szczycieńskim. Dyrektor, który w tym roku skończył 60 lat, cieszył się bowiem dobrą opinią. Spodziewano się więc, że dotrwa na stanowisku do emerytury.

- Przyczyną są ważne sprawy osobiste – mówi Nowak. Nie chce zdradzić jakie ma teraz plany zawodowe. – Muszę trochę odetchnąć, złapać pewnego dystansu do bieżących wydarzeń – tłumaczy, dodając jeszcze, że „niczego nie wyklucza”.

Jego decyzja, jak przyznaje starosta Jarosław Matłach, zaskoczyła też członków Zarządu Powiatu.

- Rozstaliśmy się na zasadzie porozumienia stron – mówi starosta, dodając, że do czasu wyłonienia nowego dyrektora w drodze konkursu, jego obowiązki będzie pełnił główny księgowy ZDP Wiesław Rojewski. Matłach zapewnia, że odejście Nowaka nie spowoduje zakłóceń w funkcjonowaniu jednostki. Ma ona już przygotowany projekt budżetu na przyszły rok. Opracowany też jest plan zimowego utrzymania dróg.

DRUGIE DNO

- Nikt nie wywierał na mnie żadnych nacisków – zapewnia Bogdan Nowak, apelując aby w jego decyzji nie doszukiwać się drugiego dna. Według naszych ustaleń, za nagłą rezygnacją dyrektora kryją się jednak nieprawidłowości w jego oświadczeniach majątkowych.

- Nigdy nie ukrywałem, że prowadzę działalność gospodarczą. Informowałem o tym co roku w składanym oświadczeniu – mówi Nowak. Zanim jeszcze został dyrektorem ZDP, posiadał i do dziś posiada udziały w Przedsiębiorstwie OKBUD, będącym spółką prawa handlowego. – Mam 10% udziałów w spółce jawnej, na co pozwalają przepisy, nie zarządzam też jej działalnością, ani nie jestem uprawniony do jej reprezentowania.

Tymczasem, co można przeczytać na stronie BIP starostwa, w oświadczeniu majątkowym za 2008 r. Nowak napisał, że posiada w spółce OKBUD 50% udziałów. W zeznaniach składanych w kolejnych latach deklarował już, że nie posiada więcej niż 10%. I tu według naszych ustaleń doszło do przekłamania. Otóż w Krajowym Rejestrze Sądowym, do którego zajrzeliśmy, odnotowane są wszystkie zmiany w umowie spółki OKBUD. Okazuje się, że były one wprowadzane w latach 2002 i 2005. Następna i ostatnia została dokonana na krótko przed rezygnacją dyrektora - 31 października 2012 r. To oznacza, że udziały w spółce pozostawały niezmienne przynajmniej od 2005 do 2012 roku. A więc dyrektor albo napisał nieprawdę w oświadczeniu za 2008 r. zeznając, że posiada 50% udziałów, albo, co jest bardziej prawdopodobne, w następnych oświadczeniach, w których deklarował, że jego udziały nie przekraczają 10%. Która wersja jest prawdziwa? Z tym pytaniem zwróciliśmy się do byłego dyrektora. Tym razem nie był zbyt rozmowny.

– Wszystko co miałem do powiedzenia w tej sprawie już powiedziałem. Nie chcę dalej tego tematu ciągnąć – zareagował na nasze dociekania Bogdan Nowak.

Starosta Matłach zapytany przez nas wprost, czy wie, że w oświadczeniach Nowaka są nieprawdziwe informacje, odpowiada: - Teraz tak.

Dodaje, że zadanie sprawdzania oświadczeń majątkowych spoczywa na kadrowej starostwa. – Za wszystko jednak odpowiada kierownik jednostki, czyli ja – przyznaje Jarosław Matłach.

Andrzej Olszewski

CO MÓWIĄ PRZEPISY

Kierownicy jednostek organizacyjnych powiatu w okresie zajmowania stanowisk, nie mogą posiadać w spółkach prawa handlowego więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego. W przypadku naruszenia zakazu przez daną osobę właściwy organ odwołuje ją albo rozwiązuje z nią umowę o pracę, najpóźniej po upływie miesiąca od dnia, w którym uzyskał informację. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w takim przypadku równoznaczne jest z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 par.1 pkt 1 Kodeksu pracy.

(na podstawie Ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z dnia 21 sierpnia 1997 r.)