Wspólnota Mieszkaniowa „Śląska 12” ze Szczytna otrzymała Nagrodę im. Prof. Janiny Wengris przyznawaną przez Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego za działalność ściśle związaną z kształtowaniem postaw ekologicznych na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego.

Nagroda za innowację
Wspólnota Mieszkaniowa „Śląska 12” zasługuje na uznanie za swoje konsekwentne działania na rzecz ekologii i poprawy jakości życia mieszkańców

W tym roku już po raz dziesiąty przyznano Nagrodę im. prof. Janiny Wengris. Przyznawana jest ona w kategorii indywidualnej i zbiorowej. W tej pierwszej laureatem został Pan Adam Roczniak, w drugiej Wspólnota Mieszkaniowej „Śląska 12” w Szczytnie. W jej imieniu nagrodę odebrał Pan Zbigniew Chrapkiewicz.

Głównym celem działalności Wspólnoty Mieszkaniowej „Śląska 12” jest poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska naturalnego w budownictwie wielorodzinnym. Realizują to poprzez zastosowanie nowych ekologicznych technologii oraz propagowanie postaw proekologicznych i działań mających na celu zmniejszenie zagrożeń dla środowiska naturalnego.

Przedstawiciele Wspólnoty Mieszkaniowej „Śląska 12” aktywnie uczestniczą w konferencjach, seminarium i spotkaniach dotyczących ekologicznych rozwiązań. Wzięli udział w takich wydarzeniach jak VIII Forum Nowej Gospodarki w Katowicach, gdzie opracowali rekomendacje dla przedstawicieli nauki, administracji i biznesu dotyczące rozwoju energetyki prosumenckiej na południu Polski. Brali również udział w seminarium dotyczącym gospodarowania energią cieplną, gdzie inspirowali poprawę warunków życia mieszkańców poprzez zastosowanie energii odnawialnej.

Za swoje działania Wspólnota Mieszkaniowa „Śląska 12” otrzymała już wcześniej wiele innych nagród i wyróżnień, w tym Nagrodę Powiatu Szczycieńskiego dla Wybitnych oraz Wyróżnienie Kapituły “JURANDY” 2023 za szczególne osiągnięcia w dziedzinie eko innowacji.

Nagrodę przewodniczącemu Wspólnoty „Śląska 12” w Szczytnie Zbigniewowi Chrapkiewiczowi wręczyli: Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin i Członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego Sylwia Jaskulska

- Nagroda im. prof. Janiny Wengris przyznana Wspólnocie Mieszkaniowej „Śląska 12” jest dowodem na to, że innowacyjne podejście do budownictwa wielorodzinnego i zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego przynoszą realne rezultaty. To inspirujący przykład, który powinien być naśladowany przez inne społeczności i podmioty działające na rzecz zrównoważonego rozwoju – stwierdził Gustaw Marek Brzezin, Marszałek Województwa Warmińsko Mazurskiego.

- Wspólnota Mieszkaniowa „Śląska 12” zasługuje na uznanie za swoje konsekwentne działania na rzecz ekologii i poprawy jakości życia mieszkańców. Zaangażowanie w wykorzystywanie nowych technologii oraz propagowanie postaw proekologicznych stanowi przykład, który powinien być naśladowany. Cieszy mnie to tym bardziej, że mieszkańcy mojego regionu są innowacyjni zarówno w Polsce, jak i na świecie i dzięki takim działaniom Warmia i Mazury pojawiają się w mediach na całym świecie - powiedziała Sylwia Jaskulska, Członkini Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.