Medale, nagrody, dyplomy, gratulacje - to nietypowy, ale z pewnością miły i przyjemny, nie tylko dla głównych bohaterów element spotkań powiatowego samorządu. A tak było podczas ostatnich obrad Rady Powiatu Szczycieńskiego.

Nagrodowo w powiecie

Na wniosek Związku Zawodowego Rolników "Ojczyzna" resortowy minister przyznał medale "Zasłużony dla Rolnictwa" kilku obywatelom powiatu. Podczas sesji, która odbyła się w środę 30 czerwca, odznaczenia otrzymali rolnicy i działacze "Ojczyzny": Marzena Openchowska, Wacław Samojluk, Tomasz Olszak i Kazimierz Malik, ale nie tylko. Z rąk przełożonego czyli starosty Andrzeja Kijewskiego medale otrzymali też powiatowi urzędnicy: Edward Ciemniewicz i Jan Sikora. W gronie uhonorowanych znalazł się też redaktor naczelny "Kurka" Andrzej Olszewski.

- Został uhonorowany za to, że w swojej gazecie dostrzega znaczenie rolnictwa i w sposób obiektywny opisuje pracę rolników - uzasadniał nominację Eugeniusz Kusior.

Doceniono także, stosownym dyplomem pamiątkowym, Andrzeja Dańkowskiego, prowadzącego gospodarstwo agroturystyczne "Strzecha" w Piecach, za wkład w organizację III Mistrzostw Polski Oldbojów w Siatkówce Plażowej.

Powiatowe głowy, czyli starosta i przewodniczacy Rady przekazali też współwłaścicielce "Mazuriany" Agacie Dunajskiej nagrody, którymi jej firmę wyróżniła kapituła konkursu "TOP Warmii i Mazur", promującego, w skali województwa, prężnie rozwijające się i działające przedsiębiorstwa. Swoje "pięć minut" miał podczas powiatowej sesji Zdzisław Halamus, który dwa dni wcześniej powrócił ze swojej kolejnej pielgrzymki i wrażeniami podzielił się z radnymi.

Już bez fanfar, ale również z zadowoleniem przyjęli radni krótką samoprezentację nowego naczelnika powiatowego wydziału oświaty. Na to stanowisko powołany został 35-letni Stefan Januszczyk, przez ostatnie lata pracownik Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i wykładowca na UWM. Wydział przez ponad rok nie miał trwałego kierownictwa.

Nowy naczelnik objął stanowisko 1 lipca.

Halina Bielawska

2004.07.07