Starosta Jarosław Matłach i burmistrz Szczytna Krzysztof Mańkowski jak co roku wręczyli nagrody nauczycielom z podległych samorządom placówek oświatowych z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Nagrody dla nauczycieli
W tym roku starosta nagrodził cztery nauczycielki z podległych powiatowi placówek

NAGRODZONE PRZEZ STAROSTĘ …

Przypadający 14 października Dzień Edukacji Narodowej co roku jest okazją do nagrodzenia nauczycieli oraz pracowników placówek oświatowych przez samorządowców. W mieście i powiecie uroczystości odbyły się w przeddzień nauczycielskiego święta.

W auli Zespołu Szkół nr 2 zorganizowano akademię z udziałem władz powiatu. Starosta Jarosław Matłach w swoim wystąpieniu dziękował nauczycielom za ich pasję, entuzjazm, kształtowanie postaw i podejmowanie wyzwań współczesnego świata. Podkreślał, że nie tylko wykonują oni ciężką pracę, ale przekazują wychowankom cenne wartości. - Uświadamiają, że liczą się nie tylko sukcesy, a porażki i trudności mogą być czymś pożytecznym, co wzmacnia człowieka – mówił starosta. Do podziękowań dołączyła przewodnicząca Rady Rodziców w ZS nr 2 Emilia Deptuła – Kijewska oraz przedstawicielka samorządu uczniowskiego. Następnie starosta wręczył nagrody nauczycielom i dyrektorom.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.