Podczas różnych uroczystości państwowych czy wojskowych mieszkańcy naszego miasta mogą zobaczyć biorącą w nich udział młodzież ubraną w wojskowe mundury. Nie są to jednak rekruci wojskowi, a członkowie paramilitarnej grupy tworzącej Jednostkę Strzelecką 1033 Szczytno.

Najważniejsza jest Ojczyzna

Jednostka działa w Szczytnie od listopada ubiegłego roku, jako terenowy oddział ogólnopolskiego Związku Strzeleckiego „Strzelec” Organizacji Społeczno-Wychowawczej, która z kolei powstała w 1991 r. w wyniku fuzji różnych organizacji strzeleckich działających tuż po transformacji ustrojowej.

Miejscową jednostkę założył Paweł Kenig, student WSPol., który obecnie jest jej dowódcą. Szczycieńską grupę tworzy 30 osób, głównie studenci i licealiści. Są w niej zarówno dziewczęta, jak i młodzi mężczyźni, którzy ukończyli 16. rok życia.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.