O sposobach współpracy i możliwościach pozyskiwania środków pomocowych dyskutowano na corocznym spotkaniu starosty szczycieńskiego z sołtysami całego powiatu.

Należy się wam szacunek

W czwartek 3 lutego do auli Zespołu Szkół nr 2 w Szczytnie przybyli sołtysi z całego powiatu szczycieńskiego. Na spotkanie zaprosił ich tu starosta Andrzej Kijewski. Przybyli też przedstawiciele Wojewódzkiej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, władz powiatowych i gminnych.

Spotkanie miało dwa podstawowe cele. Po pierwsze, przybliżenie wiedzy dotyczącej zmian w rolnictwie, wynikających z naszej integracji z Unią Europejską. Po drugie, docenienie pracy sołtysów.

- Należy się wam szacunek i hołd - nie żałował podniosłych słów starosta szczycieński.

Wiesław Kowalski, dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Olsztynie mówił o środkach finansowych przeznaczonych na rolnictwo. Z kolei prezes Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Adam Krzyśków podpowiadał sołtysom, jak zdobyć fundusze na inwestycje melioracyjne oraz działania związane z ochroną dziedzictwa kulturowego.

- Są to "trudne pieniądze", ale jednak pieniądze. Można je wykorzystać z pożytkiem dla lokalnej społeczności - zapewniał.

Spotkanie stało się również okazją do podziękowania za wieloletnią pracę w starostwie Tadeuszowi Sygnetowi oraz dokonania okolicznościowych wpisów do księgi pamiątkowej, która zostanie wręczona Walterowi Późnemu, pierwszemu powojennemu staroście szczycieńskiemu z okazji Jego 95. urodzin.

Joanna Radziewicz

2005.02.09