Przy jednym tylko głosie przeciwnym wójt Zbigniew Kudrzycki otrzymał od radnych absolutorium. Zadowolony, po sesji zaprosił wszystkich do sali ślubów na lampkę szampana.

Naprawili drogi, zakupili wozy
Jako pierwsi gratulację wójtowi składali przewodniczący rady Marek Nowotka i wiceprzewodnicząca Izabela Derecka

Rada Gminy Rozogi jako ostatnia w powiecie podsumowała swoje ubiegłoroczne dochody i wydatki. Te pierwsze zamknęły się kwotą 26,1 mln zł, drugie – 25,3 mln. Zadania majątkowe pochłonęły 1,6 mln zł, czyli zaledwie 6% ogółu wydatków. Największą w nich pozycję stanowi dofinansowanie remontów dróg realizowanych przez powiat: Dąbrowy-Antonia 616 tys. zł i w Farynach – 100 tys. zł. Sporą dotację w wysokości 440 tys. zł gmina przekazała swojej spółce komunalnej ZGK na zakup samochodu śmieciarki. Dzięki temu może ona zbierać odpady z terenu gminy, a samorząd nie musi wyłaniać wykonawcy zadania w drodze przetargu.

Na inwestycje wydano w ubiegłym roku 425 tys. zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.