W Szczytnie młodych talentów nie brakuje. Można je znaleźć nie tylko w szkolnych ławach wśród prymusów, ale też na sportowych arenach czy w gronie laureatów konkursów plastycznych. Najzdolniejsi uczniowie po raz kolejny odebrali z rąk burmistrza nagrody w dziedzinie oświaty, kultury i sportu.

Nasi najlepsi

ŁOWCY SZÓSTEK

Wręczenie nagród odbyło się w przeddzień zakończenia roku szkolnego, 22 czerwca w sali konferencyjnej szczycieńskiego ratusza. Na uroczystość przybyli dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów, rodzice, wychowawcy oraz sami laureaci. Ich kandydatury zgłaszały wcześniej rady pedagogiczne bądź stowarzyszenia. O tym, do kogo trafią nagrody, decydował burmistrz po zasięgnięciu opinii Komisji ds. Infrastruktury Społecznej RM. Z grona kandydatów wybrano dwanaście osób wyróżniających się w dziedzinie oświaty, sportu oraz twórczości artystycznej i upowszechniania kultury. Każdy z laureatów otrzymał tysiąc złotych. Najlepsi szczycieńscy uczniowie to przeważnie osoby wszechstronnie uzdolnione, mogące się pochwalić sukcesami w wielu sferach swojej szkolnej i pozaszkolnej aktywności. Za najlepsze wyniki w nauce nagrodzono Mateusza Orzoła, Adriana Staszewskiego (obaj SP nr 3), Aleksandrę Brzdonkiewicz z SP nr 6, Klaudię Sabinę Tamowską z Gimnazjum nr 1 oraz Marcina Grodzia z Gimnazjum nr 2. Szczycieńscy prymusi w minionym roku szkolnym uzyskiwali bardzo wysokie średnie ocen sięgające powyżej 6,0. W gronie laureatów już drugi rok z rzędu znalazł się Adrian Staszewski. Poprzednio nagrodzono go za osiągnięcia sportowe. Świeżo upieczony absolwent trójki jest także zdolnym karateką, a oprócz tego znajduje czas na udział w konkursach recytatorskich, matematycznych i ekologicznych.

W dziedzinie twórczości artystycznej nagrodzono tylko dwie osoby. Tym razem doceniono talenty plastyczne Marty Prekiel z SP nr 3 oraz Anny Ostasz z Gimnazjum nr 1. Obie dziewczynki uczestniczyły w minionym roku szkolnym w konkursach różnych szczebli, w tym międzynarodowych.

PŁYWACZKI, LEKKOATLECI I BOKSER

W gronie najlepszych młodych sportowców znalazły się dwie pływaczki, podopieczne trenera Sławomira Szczerbala - Agata Joanna Ordon z SP z OI nr 2 oraz Marta Sadowska z SP nr 3, która od kilku lat zajmuje czołowe miejsca w plebiscycie "Kurka Mazurskiego" na najpopularniejszego sportowca powiatu. Obu młodych sportsmenek zabrakło na uroczystości, ponieważ wyjechały na zgrupowanie przygotowujące je do udziału w mistrzostwach Polski. W ich imieniu nagrody odebrały mamy. Za osiągnięcia sportowe uhonorowano także ubiegłorocznego laureata, Marcina Bogusza z Gimnazjum nr 2. Lekkoatleta Pol.KS-u zdobył m.in. brązowy medal podczas Mistrzostw Makroregionu Młodzików w biegu na 600 metrów. Doceniono także miłośnika tej samej dyscypliny sportu, Piotra Afanasjewa, mistrza województwa w biegu na 2000 tys. metrów. O innych zaletach swojego podopiecznego mówiła podczas uroczystości dyrektor Gimnazjum nr 1 Ewa Żenczykowska-Sawicka.

- To stuprocentowy mężczyzna, który uwielbia przedmioty ścisłe - matematykę i fizykę.

Za osiągnięcia sportowe nagrodzono również przedstawiciela mało popularnej w Szczytnie dyscypliny, młodego boksera Przemysława Popiołka z Gimnazjum nr 1.

- Życzę wszystkim nauczycielom, żeby mieli takich uczniów - mówiła do zebranych przewodnicząca Komisji ds. Infrastruktury Społecznej, nauczycielka Beata Boczar, dodając jednak żartobliwie, że wtedy szkolna rzeczywistość byłaby trochę nudna.

RADNI NIE PRZYSZLI

W imieniu rodziców nagrodzonych dzieci, głos zabrał Tadeusz Bogusz. Gratulując burmistrzowi pomysłu honorowania najzdolniejszych uczniów i motywowania ich do osiągania dalszych sukcesów, zwrócił uwagę na nieobecność radnych podczas uroczystości. Na sali jedyną reprezentantką rady była bowiem tylko Beata Boczar.

- W dniu tak ważnym dla naszej wspaniałej młodzieży nie ma tu prawie żadnego radnego. Mam nadzieję, że przedstawiciele opozycji nie wymyślą burmistrzowi kolejnej przykrości za to, że przyznaje takie nagrody - ironizował Tadeusz Bogusz.

Na zakończenie uroczystości wystąpili uczniowie Szkoły Muzycznej, wśród których znalazł się ubiegłoroczny laureat w dziedzinie kultury, akordeonista Paweł Kozłowski.

(łuk)

2006.06.28