Osiemdziesiąt lat to sporo w życiu człowieka. Mało, jeśli ów czasowy dystans rozpatrzymy z perspektywy długowiecznego lasu.

Nasz zielony skarb

W tym roku Lasy Państwowe obchodzą 80-lecie istnienia. Z tej okazji Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Olsztynie urządziła w minioną sobotę wielki piknik w Wielbarku.

Imprezie towarzyszyły rozmaite zaimprowizowane scenki leśne - jak chociażby przedstawiająca sarenki przy paśniku. Była też miniaturka leśnej ambony obserwacyjnej, na którą można było się wdrapać, aby z góry obserwować zwierzęta w naturalnym środowisku (patrz fot. na okładce KM), w tym konkretnym przypadku - parkę dzików. Bardziej dociekliwi mieli sposobność zapoznania się z rodzajem drzewostanu, jaki występuje w naszych lasach, obejrzenia, i to nie tylko na planszach rozmaitych, a charakterystycznych dla regionu gatunków ptactwa oraz leśnej zwierzyny czworonożnej. Był też kącik historyczny ukazujący stare maszyny, jakich używano niegdyś do wyrębu lasu, stare urządzenia do komunikowania się z leśniczówkami zaszytymi gdzieś w głębi puszczy.

* * *

Na obszarze administrowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Olsztynie, czyli 612 799 hektarach znajduje się 67 rezerwatów przyrody (31 typowo leśnych), w tym 2 rezerwaty ścisłe: wodny i przyrody nieożywionej (947 pomników przyrody i 52 głazów naturalnych). RDLP w Olsztynie prowadzi też nadzór nad 82 tysiącami hektarów lasów prywatnych. W całej Polsce 80% lasów należy do państwa. Co ciekawe, w krajach Unii wygląda to zupełnie inaczej - tam przeciętnie tylko 30% leśnych obszarów jest w państwowych rękach.

Dzięki polskiemu systemowi mamy u nas zapewnioną ogólną dostępność terenów leśnych. Póki co, u progu borów czy puszcz, nie ma jeszcze (wzorem zachodu) tabliczek: "Własność prywatna. Wstęp wzbroniony!"

Marek J. Plitt

2004.06.09