Od nowego roku dieta „zwykłego” radnego w samorządzie pasymskim wzrośnie do 742,50 zł. Przewodniczący rady otrzyma 1327,50 zł, a szefowie komisji – 945 zł. - To za dużo – uważa Romuald Małkiewicz, ale większość radnych z nim się nie zgadza.

Nasze diety są za duże
Radny Romuald Małkiewicz (u dołu) nie przekonał większości radnych, że ich diety są za wysokie

MUSIELI OBCIĄĆ DIETĘ PRZEWODNICZĄCEMU

Uchwała o wysokości diet radnych znalazła się w programie piątkowej sesji Rady Miejskiej w Pasymiu. Powodem wprowadzenia jej do porządku obrad była dostosowanie się do zaleceń Regionalnej Izby Obrachunkowej. Okazuje się, że ustalona jeszcze w 2012 roku dla przewodniczącego rady w Pasymiu dieta przekracza o ponad 300 zł dopuszczalną ustawą stawkę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.