W kolejnych sołectwach gminy Szczytno odbyły się wybory sołtysów i rad sołeckich na nowa kadencję. Największe emocje towarzyszyły spotkaniom mieszkańców Nowego Gizewa I Zielonki.

Nauczycielka wygrała z urzędnikiem
Sołtys Nowego Gizewa Agnieszka Kordowska za główny cel stawia sobie integrację lokalnej społeczności

MARZY IM SIĘ ŚWIETLICA

Najbardziej prestiżowy pojedynek odbył się w Nowym Gizewie. Dotychczasowa sołtys Hanna Rydzewska nie wyraziła zgody na kandydowanie, nie chcąc łączyć dwóch funkcji w samorządzie. Jesienią ub. r. została wybrana na radną. Chęć zajęcia jej miejsca wyrazili Agnieszka Kordowska, nauczycielka w SP 6 w Szczytnie oraz Mariusz Drężek, kierownik Referatu Oświaty, Kultury, Promocji i Sportu w Urzędzie Gminy Szczytno.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.