- Powinniśmy się przeciwstawić tym wszystkim fanaberiom rządowym, do których realizacji jesteśmy przymuszani – apeluje do swoich koleżanek i kolegów radny gminy Jedwabno Daniel Dunajski. Także wójt Sławomir Ambroziak krytykuje politykę władz centralnych wobec samorządów, które muszą dokładać do zadań państwa coraz więcej środków z własnych budżetów.

Nie chcą płacić za fanaberie rządu
Radny Daniel Dunajski uważa, że samorządowcy powinni bardziej zdecydowanie przeciwstawiać się polityce rządu

ZABIERAJĄ NAM PIENIĄDZE

W punkcie czerwcowej sesji Rady Gminy Jedwabno znalazła się debata nad raportem o stanie gminy. Jego główne punkty przedstawił wójt Sławomir Ambroziak. Wśród plusów wymienił korzystną sytuację demograficzną. Okazuje się, że gmina Jedwabno, obok gminy Szczytno, jest jedną z dwóch w powiecie, w której zwiększa się liczba mieszkańców. I o ile w tym drugim samorządzie ma to związek z bliskim sąsiedztwem miasta, to w przypadku Jedwabna powody korzystnego trendu są inne. Wójt przyznaje, że sam dokładnie nie wie, co o tym decyduje. Podejrzewa, że oprócz walorów krajobrazowych i turystycznych, czynnikiem sprzyjającym osiedlaniu się w gminie jest fundusz sołecki.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.