Nazwy położonych na terenie gminy Dźwierzuty miejscowości: Byki (osada), Dźwierzutki (kolonia), Julkowo (osada) i Zazdrość (inne) mają zniknąć z wykazu urzędowych nazw miejscowości. Z wnioskiem takim do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych wystąpiła Rada Gminy Dźwierzuty.

Nie chcą u siebie Zazdrości
Z mapy gminy zniknie Zazdrość i trzy inne miejscowości. Za takim rozwiązaniem jest szef rady Arkadiusz Nosek i pozostali radni

Według wykazu urzędowych nazw miejscowości, na terenie gminy Dźwierzuty występują nazwy: Byki, Dźwierzutki, Julkowo i Zazdrość. Tymczasem tam, gdzie miałaby znajdować się osada Julkowo mieszkają ludzie z meldunkiem Rańsk, Zazdrość – z meldunkiem Targowo, co znajduje odzwierciedlenie we wszystkich dokumentach osób tam mieszkających, tj. w aktach Urzędu Stanu Cywilnego, dowodach osobistych, ewidencji ludności, czy prawach jazdy. Kolonia Dźwierzutki i osada Byki są całkowicie niezamieszkałe.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.