- Redaktor Andrzej Olszewski: Kiedy pan premier w swoich wystąpieniach chwali politykę państwa i mówi o obniżeniu stawki podatkowej PIT o 1% oraz zwolnieniu z daniny osób poniżej 26. roku życia, to adresaci tych ulg się cieszą, ale włodarze samorządowi już nie. Powodem są mniejsze wpływy do ich budżetów z tytułu utraconych udziałów w podziale podatków. Jak zapowiadają, będą one jeszcze większe z tytułu podniesienia kwoty wolnej od podatku. Takie żale słychać niemal na wszystkich sesjach absolutoryjnych. Czy rząd w jakiś sposób rekompensuje samorządom te straty?

Nie chcę, żeby Szczytno było wagonem II klasy
Podczas niedawnej wizyty na Warmii i Mazurach premier Mateusz Morawiecki znalazł chwilę, aby zapoznać się z bieżącymi wydarzeniami w powiecie szczycieńskim

- Premier Mateusz Morawiecki: Najpierw, panie redaktorze, porozmawiajmy o faktach. Przez 8 lat rządów naszych poprzedników wzrost dochodów wszystkich budżetów samorządów w Polsce z tytułu tego, co stanowi wkład państwa polskiego, czyli CIT i PIT, wyniósł 12 mld zł. Wzrost dochodów dla tych samych samorządów przez 4 lata rządów Prawa i Sprawiedliwości, wie pan, w jakiej był wysokości? Otóż 21 mld zł.

- Jaki nasuwa się tu wniosek?

Ci burmistrzowie i wójtowie, którzy się żalą, są przyzwyczajeni do takiego El Dorado, że deszcz pieniędzy na nich spadnie. Nie dbają przy tym o efektywność swego zarządzania i w związku z tym – jak to jeszcze jest nasycone konfliktem politycznym – takie dezyderaty formułują. Chcę podkreślić, że również w tych latach, w których obniżamy podatki, następuje wzrost dochodów do budżetów samorządów.

- Co radziłby pan premier samorządowym włodarzom?

Dobry gospodarz powinien dbać o każdą złotówkę, przyciągać inwestorów i zabiegać o inwestycje. I my zapewniamy środki na te inwestycje w wysokości, jakich nigdy nie było na ziemiach polskich. Polski Ład to wielkie inwestycje infrastrukturalne.

- Prezes Jarosław Kaczyński zapowiedział, że na jedną gminę przypadnie średnio 50 mln zł.

Można tak w przybliżeniu powiedzieć.

- Jak te pieniądze będą dzielone? W zależności od wielkości samorządu, czy może w grę wejdą inne kryteria?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.