Szczycieńska policja musi ponownie przeprowadzić postępowanie mające wyjaśnić, czy organizatorzy debaty kandydatów na burmistrza w Urzędzie Miejskim dopuścili się wykroczenia. Tak zdecydował komendant wojewódzki policji, uwzględniając zażalenie Henryka Żuchowskiego.

Nie chcieli podpaść burmistrz?

NIE DOSTRZEGLI AGITACJI

Przypomnijmy. W lutym Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie odmówiła skierowania do sądu wniosku o ukaranie organizatorów debaty przedwyborczej kandydatów na burmistrza odbywającej się w ratuszu. W uzasadnieniu zastępca komendanta powiatowego podinsp. Tomasz Michalczak napisał, że w debacie nie doszukano się elementów agitacji wyborczej. Stanowisko miejscowej policji zbulwersowało składającego wniosek o ukaranie organizatorów Henryka Żuchowskiego. - Obecnej władzy nie wypada „podpaść”, bo przecież może już więcej nie dać pieniędzy na nowe samochody – komentował Żuchowski, który na decyzję KPP złożył zażalenie do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. Wskazał w nim m.in., że wbrew temu, co twierdzi miejscowa policja, w toku prowadzonego postępowania szczycieńscy stróże prawa w ogóle z nim nie rozmawiali, choć był przecież zgłaszającym.

UWZGLĘDNIONE ZAŻALENIE

Komendant wojewódzki podzielił wątpliwości Żuchowskiego.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.