Pięć zadań inwestycyjnych planowanych w przyszłym roku w powiecie szczycieńskim ma szansę na otrzymanie dofinansowania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej. Wśród nich nie ma projektów zgłoszonych przez miasto i gminę Szczytno.

Nie wszyscy dostaną kasę na drogi
Wyjazd z Nowego Gizewa na ulicę Podleśną nie należy do przyjemności. Z nawierzchni bitumicznej trafiamy na wyboiste koleiny. Za rok miasto zmodernizuje wreszcie swój odcinek, ale prawdopodobnie tylko ze środków własnych

DWA WNIOSKI Z POWIATU

Zakończyła pracę komisja ds. oceny wniosków o dofinansowanie zadań drogowych planowanych do realizacji w roku 2018. Na liście rankingowej znalazło się tylko pięć zgłoszonych z powiatu szczycieńskiego, które mają realną szansę na uzyskanie 50% dofinansowania.

Ogółem do Urzędu Wojewódzkiego wpłynęło 96 wniosków, w tym 67 z gmin i 29 – powiatów na kwotę 107 mln zł. Do podziału, według zapowiedzi, powinno być 65 mln zł.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.